Lista achizitiilor publice de produse, lucrari si servicii 

2017

 • Achiziție de lucrări pentru obiectivul „Modernizare trotuare intravilan sat Tormac, cod CPV- 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)"
  • Fisa de date a achizitiei
  • Model de formulare
  • Detalii proiect - partea scrisa (caiet de sarcini, antemasuratori, cantitati de lucrari)
  • Detalii proiect - partea desenata (plan general, plan de situatie, profil transversal) 
 • Achiziție de servicii de proiectare și arhitectura pentru "Casa mortuara"
  • Fisa de date a achizitiei
  • Model de formulare
 • Achiziție de servicii e expertiză contabilă pentru clarificare și închidere situații financiare la SC Rural Development Tormac SRL, cod CPV 79211000-6, Rev.2. - Servicii de expertiză contabilă
  • Fisa de date a achizitiei
  • Model de formulare
 • Achiziție de servicii e expertiză la lucrări de construcții civile pentru stabilire valori la lucrări efectuate și întocmire situație de lucrări la SC Rural Development Tormac SRL, cod CPV 71319000-7, Rev.2. - Servicii de expertiză
  • Fisa de date a achizitiei
  • Model de formulare

Modalităţi de contestare conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conducatorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută  în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr. 544/2001

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400