CAP.V. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

Art.14. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Art.15. Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Art.16. Programul de lucru în instituţie începe la orele 08.00 şi se termină la orele 16. cu pauză de 1/2 oră între orele 12.00 şi 12.30.  Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore pe zi de luni până vineri.

Art.17. Salariaţii instituţiei beneficiază de repaus săptămânal care se acordă în 2 zile consecutive la sfârşitul de săptămână (sâmbăta  şi duminica).

Art.18. Munca prestată în afara programului de lucru este considerată muncă suplimentară.

Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului cu excepţia unor lucrări urgente.

Art.19. Munca suplimentară se compensează prin ore libere sau prin plata orelor efectuate peste program în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Art.20. Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.  Efectuarea concediului de odihnă se face în baza unei programări,care se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor,  ţinându-se seama de necesitatea asigurării continuării normale a activităţii şi de interesele personalului angajat al instituţiei.

Art.21. Pentru asigurarea permanenţei în zilele nelucrătoare la sediul instituţiei conducerea instituţiei va organiza efectuarea serviciului  de permanenţă pe baza unui grafic.

Art.22. Evidenţa prezenţei personalului instituţiei se ţine pe baza unei condică de prezenţă, care se păstrează la secretarul comunei.  Condica de prezenţă se verifică de către primarul comunei, iar în lipsa acestuia de către viceprimarul comunei.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400